anastasi_1.jpg
Επιλογές
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Νέο)
ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ (Νέο)
ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 38 (ΝΕΟ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧ .ΓΟΝ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧ.ΓΟΝ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ


 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ONLINE
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η πλοήγηση στο δικτυακό μας τόπο είναι....
 

Τιμούμε την Μνήμη

 


 


Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία.


Σχολή Γονέων
Σας καλωσορίζουμε στόν ἱστότοπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
Μεγαλυνάριον
Σωτῆρα ἡ τέξασα καί Θεόν,
παντοίων κινδύνων διασῴζεις καί συμφορῶν,
αἱρέσεως πλάνης,
σχίσματος τῆς μανίας,
ἐν τάχει ἀπαλλάττεις,
Μυρτιδιώτισσα.

Κοντάκιον νεώτερον.
Ἦχος πλ. δ’. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Μυρτιδιώτισσα Ἁγνή εὐλογημένη,
τῶν Κυθηρίων δόξα ἅμα καί ὡράϊσμα,
καί πιστῶν τῆς γῆς ἁπάντων ἡ προστασία˙ σύ ὑπάρχεις
τῶν Παρθένων τό ἀγλάϊσμα,
καί μητέρων τό ὑπόδειγμα καί σέμνωμα.
Διό κράζομεν, σκέπε φρούρει ἱκέτας σου.
Σᾶς καλωσορίζουμε στόν ἱστότοπο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εἶναι ἡ μικρότερη σέ πληθυσμό καί ἐνορίες ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι, ὅμως, μεγάλη καί πλούσια σέ ἐκκλησιαστική ἱστορία καί παράδοσι, σέ ἀξιόλογα ἀρχαιολογικά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα βυζαντινῆς καί μεταβυζαντινῆς περιόδου, ἱστορικές ἱερές Μονές καί ἱερά Προσκυνήματα, καί ἑκατοντάδες ἱερούς Ναούς, παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια, παλαιότερα καί νεώτερα.

Εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες Βυζαντινές Ἐπισκοπές τῆς Ρωμηοσύνης (6ος - 7ος αἰών), πού ὅταν ἦταν Ἐνετοκρατούμενη ἡ μεγαλόνησος Κρήτη, ἐπί διακόσια περίπου χρόνια, στό χῶρο τῆς δικαιοδοσίας της ἐχειροτονοῦντο Διάκονοι καί Πρεσβύτεροι γιά ὅλη τήν Κρήτη.

Τά Κύθηρα, ἐκτός ἀπό τήν ἀξιόλογη καί περισπούδαστη κατά τά ὡς ἄνω χριστιανική τους ἱστορία, ἔχουν καί τήν τρισχιλιετῆ προχριστιανική τους ζωή καί ἱστορία, στήν Παλαιόπολη, στόν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Βουνοῦ καί σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ νησιοῦ. Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρεται στό ὄμορφο νησί τῶν Κυθήρων, πού ἦταν τό σταυροδρόμι τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν.

Στό Ἀρχεῖο τῆς ἱστοσελίδας μας θά βρῆτε ὅλα τά χρήσιμα ἐκεῖνα στοιχεῖα, πού ἀφοροῦν στά ἱστορικά δεδομένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί σέ ὅ,τι σχετικό ἀφορᾶ στή διαχρονική της πορεία, ὑπόστασι καί προσφορά.

Ἀναζητῆστε τά τελευταῖα μας νέα, εἰδήσεις-γεγονότα, στή συνέχεια.ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 40ο ΚΑΙ ΤΟ 41ο ΤΕΥΧΟΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ
και
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2015

(ΕΤΟΣ ΙΓ΄)
 
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

crist_heals_seliniazomenon_3Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα)
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ  
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(28-8-2016)


Μπορεῖτε νά ἀκούσετε τό μήνυμα στό παρακάτω link


http://thriskeftika.blogspot.gr/2016/08/28082016.html

ἤ στό link

https://www.youtube.com/watch?time_continue=834&v=ljDUBbPrYuQ

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ 28-08-2016

crist_heals_seliniazomenon_1ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ 28-8-2016
Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου νέου

          Στήν εὐαγγελική του αὐτή περικοπή ὁ Ἀπόστολος Εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς ἀναφέρει τό θαῦμα  τοῦ  Ἰησοῦ πρός ἕναν νέο, πού ἔπασχε ἀπό  τόν  δαιμονισμό. Ὁ διάβολος τόν εἶχε κυριεύσει ψυχή τε  καί σώματι καί μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ πατέρα του πρός τόν Κύριο, ἡ θεραπεία του ἔγινε πράξη. Ἀπελευθερώθηκε ὁ νέος ἐκεῖνος  ἀπό τόν Σατανᾶ. 

          Κι ἐδῶ πρέπει νά σταθοῦμε σέ κάποια  σημεῖα  τα ὁποία  εἶναι πολύ σημαντικά διότι μᾶς διδάσκουν τίς ἀλήθειες τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος. Τά σημεῖα αὐτά εἶναι  μέ τή σειρά τά παρακάτω. 

          Οἱ στίχοι 14-15. Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου μας στήν συγκερκιμένη κομώπολη, ὁ πατέρας τοῦ δαιμονιζομένου ἀναγνώρισε στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ τόν ἀληθινό Σωτῆρα καί Κύριο τῶν πάντων.

Ἕνας τέτοιος πατέρας ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ὁ κάθε ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, πού παρακαλεῖ τόν Θεό γιά ἐμᾶς τά ἁμαρτωλά παιδιά του καί πρεσβεύει γιά τήν Σωτηρία μας. Ἄλλος πάλι τέτοιος πατέρας εἶναι ὁ πνευματικός μας, πού πρεσβεύει μέ τό πετραχείλι του στόν Κύριο, ὥστε  ὁ Κύριος νά πλύνει τίς ἁμαρτίες μας καί νά τίς σβήσει. Τό συμπέρασμα εἶναι: ὅπως ὁ νέος δέν ζήτησε  ἀπό μόνος  του νά θεραπευτεῖ  ἀπό τόν Ἰησοῦ, ἀλλά  μεσολάβησε ὁ  πατέρας του,  ἔτσι καί ἐμεῖς ἀδελφοί μου, δέν μποροῦμε  νά σωθοῦμε  ἀπό μόνοι μας χωρίς πνευματικό ἐξομολόγο ἀλλά καί χωρίς τίς πρεσβεῖες των ἁγίων μας.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
κατά τούς μῆνας Αὔγουστον καί Σεπτέμβριον 2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Δευτέρα, 1 Αγούστου 2016, Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τήν πανηγυρίζουσαν  Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης.

Δευτέρα, 1 Αγούστου 2016, (ἑσπέρας), Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιώτισσης.

Τρίτη, 2 Αὐγούστου 2016 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

Τρίτη, 2 Αὐγούστου 2016 (ἑσπέρας) 6 μ.μ., Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Φατσαδίκων. Ὥρα 7.30 μ.μ., εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου - Χώρας.

Τετάρτη, 3 Αὐγούστου 2016 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου.

Τετάρτη, 3 Αὐγούστου 2016 (ἑσπέρας) 6 μ.μ., Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις  εἰς Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου. Ὥρα 7:30 μ.μ., εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Πέμπτη, 4 Αὐγούστου 2016 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων.

Πέμπτη, 4 Αὐγούστου 2016 (ἑσπέρας) 6 μ.μ., Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις  εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Ὥρα 7:30 μ.μ., εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Αὐλέμωνος.

Παρασκευή, 5 Αὐγούστου 2016 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κυπριωτιανίκων.

Παρασκευή, 5 Αὐγούστου 2016 (ἑσπέρας) 6 μ.μ., Ἑσπερινός ἑορτῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς Ἀρωνιάδικα. Ὥρα 7.15 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

Σάββατον, 6 Αὐγούστου 2016 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

Σάββατον, 6 Αὐγούστου 2016 (ἑσπέρας), Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ Κεραμωτοῦ.

Κυριακή, 7 Αὐγούστου 2016 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Κυριακή, 7 Αὐγούστου 2016 (ἑσπέρας), ὥρα 6 μ.μ., Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Δέσποινας Καραβᾶ. ρα 7.30 μ.μ. εἰς Ἱερόν Ναόν Ὁσίας Πελαγίας Ἁγίας Πελαγίας.


Διαβάστε περισσότερα...
 
ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 9-7-2016
klirikolaiki_09072016_01

ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ
ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

Σάββατον 9 Ἰουλίου ὥρα 7-9:30μ.μ.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων  διοργάνωσε τήν ἐτήσια Κληρικολαϊκή της Συνέλευσι τό ἀπόγευμα τῆς 9ης Ἰουλίου 2016 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου Κυθήρων κατά τό κάτωθι παρατιθέμενον πρόγραμμα.

(Διαβάστε στή συνέχεια τήν προσφώνησι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας εἰς τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν καί δεῖτε ἀντιπροσωπευτικές φωτογραφίες).  
Διαβάστε περισσότερα...
 
© 2016 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
NewART.gr