matheos.jpg
Επιλογές
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Νέο)
ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ (Νέο)
ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 38 (ΝΕΟ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧ .ΓΟΝ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧ.ΓΟΝ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ


 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ONLINE
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η πλοήγηση στο δικτυακό μας τόπο είναι....
 

Τιμούμε την Μνήμη

 


 


Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία.


Σχολή Γονέων
Σας καλωσορίζουμε στόν ἱστότοπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
Μεγαλυνάριον
Tεκοῦσα ἀφράστως τόν σόν Υἱόν,
τόν Παντευεργέτην καί Σωτῆρα καί Λυτρωτήν,
τόν κόσμον λυτροῦσαι,
παθῶν καί καχεξίας,
ὡς πάντων ὑπερτέρα,
Μυρτιδιώτισσα.

Κοντάκιον νεώτερον.
Ἦχος πλ. δ’. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Μυρτιδιώτισσα Ἁγνή εὐλογημένη,
τῶν Κυθηρίων δόξα ἅμα καί ὡράϊσμα,
καί πιστῶν τῆς γῆς ἁπάντων ἡ προστασία˙ σύ ὑπάρχεις
τῶν Παρθένων τό ἀγλάϊσμα,
καί μητέρων τό ὑπόδειγμα καί σέμνωμα.
Διό κράζομεν, σκέπε φρούρει ἱκέτας σου.
Σᾶς καλωσορίζουμε στόν ἱστότοπο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εἶναι ἡ μικρότερη σέ πληθυσμό καί ἐνορίες ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι, ὅμως, μεγάλη καί πλούσια σέ ἐκκλησιαστική ἱστορία καί παράδοσι, σέ ἀξιόλογα ἀρχαιολογικά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα βυζαντινῆς καί μεταβυζαντινῆς περιόδου, ἱστορικές ἱερές Μονές καί ἱερά Προσκυνήματα, καί ἑκατοντάδες ἱερούς Ναούς, παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια, παλαιότερα καί νεώτερα.

Εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες Βυζαντινές Ἐπισκοπές τῆς Ρωμηοσύνης (6ος - 7ος αἰών), πού ὅταν ἦταν Ἐνετοκρατούμενη ἡ μεγαλόνησος Κρήτη, ἐπί διακόσια περίπου χρόνια, στό χῶρο τῆς δικαιοδοσίας της ἐχειροτονοῦντο Διάκονοι καί Πρεσβύτεροι γιά ὅλη τήν Κρήτη.

Τά Κύθηρα, ἐκτός ἀπό τήν ἀξιόλογη καί περισπούδαστη κατά τά ὡς ἄνω χριστιανική τους ἱστορία, ἔχουν καί τήν τρισχιλιετῆ προχριστιανική τους ζωή καί ἱστορία, στήν Παλαιόπολη, στόν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Βουνοῦ καί σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ νησιοῦ. Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρεται στό ὄμορφο νησί τῶν Κυθήρων, πού ἦταν τό σταυροδρόμι τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν.

Στό Ἀρχεῖο τῆς ἱστοσελίδας μας θά βρῆτε ὅλα τά χρήσιμα ἐκεῖνα στοιχεῖα, πού ἀφοροῦν στά ἱστορικά δεδομένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί σέ ὅ,τι σχετικό ἀφορᾶ στή διαχρονική της πορεία, ὑπόστασι καί προσφορά.

Ἀναζητῆστε τά τελευταῖα μας νέα, εἰδήσεις-γεγονότα, στή συνέχεια.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 39ο ΤΕΥΧΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΝOΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
(ΕΤΟΣ ΙΓ΄)

 
22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ)
afron_plousios_2

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα)
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ  
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ
(22-11-2015)

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀρχίππου, Φιλήμονος καί  Ὀνησίμου,
τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Κικιλίας καί τῶν σύν αὐτῇ (+230)  καί
τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Κλήμεντος καί Σισινίου.

.

 

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΛΟΥΚΑ (22-11-2015)
afron_plousios_1Κυριακή Θ' ΛΟΥΚΑ (22-11-2015)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ νύχτα τοῦ ὑλικοῦ πλούτου.
 

Τό μόνο πού φαίνεται πώς δέν ἀπασχολοῦσε τόν πλούσιο τῆς σημερινῆς παραβολῆς, ἦταν τό ἐνδεχόμενο νά μειώσει - μέ τήν θέλησή του βέβαια- τά ἀγαθά του. Τό πρόβλημα γι' αὐτόν ἦταν, ποῦ νά τά φυλάξει. Οὔτε διαθήκη δέν σκέφθηκε νά κάμει, ὅπως ὑπονοεῖται ἀπό τήν περιγραφή.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Η ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (136/2015)

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 136/2015)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Νηστεία ἐστί γαλήνη τῶν ἡμετέρων ψυχῶν,
ἡ τῶν γερόντων εὐκοσμία, ἡ τῶν νέων παιδαγωγός,
ἡ τῶν σωφρονούντων διδάσκαλος...»

 (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε 2,30)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!

       Εὐλογημένη, εἰρηνική καί καρποφόρος ἄς εἶναι ἡ Αγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων, εἰς τήν ὁποίαν ἀπό σήμερα εἰσερχόμεθα. Περίοδος ἱερά καί κατανυκτική, καιρός νηστείας σωματικῆς καί πνευματικῆς, στάδιον πνευματικῶν ἀγώνων καί ἀρετῶν, εὐκαιρία μετανοίας, παλινορθώσεως καί ἀνυψώσεως τῆς ζωῆς μας.

Ὁ Δομήτωρ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας Κύριος ἡμῶν  Ἰησοῦς Χριστός πρίν ἀρχίση τήν τριετῆ δημόσια δρᾶσι καί διακονία Του διά τόν εὐαγγελισμό καί τήν σωτηρία τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἐπί ἕνα 40ήμερο  ἐπάνω εἰς τό Σαραντάριον ὄρος ἐνήστευσε καί ἀντέκρουσε τά μηχανήματα καί τάς ἐπιθέσεις τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ διαβόλου.
Διαβάστε περισσότερα...
 
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 14ης & 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

aggeliki_leontaraki_042015_1ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό  Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 7 μ.μ., θά γίνῃ ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων. 

Ὁμιλήτρια ἡ Παιδαγωγός Προσχολικῆς Ἡλικίας
κ. Ἀγγελική Λεονταράκη - Στάθη
μέ θέμα:
«Τό παραμύθι εἰς τήν προσχολική ἡλικία»

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ Ἀρχές καί φορεῖς τῆς νήσου μας, οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ συμπολίτες μας νά παρευρεθοῦν στίς συνάξεις αὐτές.

Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.

Μετ' εὐχῶν.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 
© 2015 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
NewART.gr