matheos.jpg
Επιλογές
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Νέο)
ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ (Νέο)
ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 37 (ΝΕΟ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧ .ΓΟΝ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧ.ΓΟΝ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ


 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ONLINE
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η πλοήγηση στο δικτυακό μας τόπο είναι....
 

Τιμούμε την Μνήμη

 


 


Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία.


Σχολή Γονέων
Σας καλωσορίζουμε στόν ἱστότοπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
Μεγαλυνάριον
Tεκοῦσα ἀφράστως τόν σόν Υἱόν,
τόν Παντευεργέτην καί Σωτῆρα καί Λυτρωτήν,
τόν κόσμον λυτροῦσαι,
παθῶν καί καχεξίας,
ὡς πάντων ὑπερτέρα,
Μυρτιδιώτισσα.

Κοντάκιον νεώτερον.
Ἦχος πλ. δ’. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Μυρτιδιώτισσα Ἁγνή εὐλογημένη,
τῶν Κυθηρίων δόξα ἅμα καί ὡράϊσμα,
καί πιστῶν τῆς γῆς ἁπάντων ἡ προστασία˙ σύ ὑπάρχεις
τῶν Παρθένων τό ἀγλάϊσμα,
καί μητέρων τό ὑπόδειγμα καί σέμνωμα.
Διό κράζομεν, σκέπε φρούρει ἱκέτας σου.
Σᾶς καλωσορίζουμε στόν ἱστότοπο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εἶναι ἡ μικρότερη σέ πληθυσμό καί ἐνορίες ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι, ὅμως, μεγάλη καί πλούσια σέ ἐκκλησιαστική ἱστορία καί παράδοσι, σέ ἀξιόλογα ἀρχαιολογικά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα βυζαντινῆς καί μεταβυζαντινῆς περιόδου, ἱστορικές ἱερές Μονές καί ἱερά Προσκυνήματα, καί ἑκατοντάδες ἱερούς Ναούς, παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια, παλαιότερα καί νεώτερα.

Εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες Βυζαντινές Ἐπισκοπές τῆς Ρωμηοσύνης (6ος - 7ος αἰών), πού ὅταν ἦταν Ἐνετοκρατούμενη ἡ μεγαλόνησος Κρήτη, ἐπί διακόσια περίπου χρόνια, στό χῶρο τῆς δικαιοδοσίας της ἐχειροτονοῦντο Διάκονοι καί Πρεσβύτεροι γιά ὅλη τήν Κρήτη.

Τά Κύθηρα, ἐκτός ἀπό τήν ἀξιόλογη καί περισπούδαστη κατά τά ὡς ἄνω χριστιανική τους ἱστορία, ἔχουν καί τήν τρισχιλιετῆ προχριστιανική τους ζωή καί ἱστορία, στήν Παλαιόπολη, στόν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Βουνοῦ καί σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ νησιοῦ. Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρεται στό ὄμορφο νησί τῶν Κυθήρων, πού ἦταν τό σταυροδρόμι τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν.

Στό Ἀρχεῖο τῆς ἱστοσελίδας μας θά βρῆτε ὅλα τά χρήσιμα ἐκεῖνα στοιχεῖα, πού ἀφοροῦν στά ἱστορικά δεδομένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί σέ ὅ,τι σχετικό ἀφορᾶ στή διαχρονική της πορεία, ὑπόστασι καί προσφορά.

Ἀναζητῆστε τά τελευταῖα μας νέα, εἰδήσεις-γεγονότα, στή συνέχεια.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ

36ο ΤΕΥΧΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
(ΕΤΟΣ ΙΒ΄)

ΚΑΙ ΤΟ

37ο ΤΕΥΧΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 - ΜΑΪΟΣ 2014
(ΕΤΟΣ ΙΒ΄)

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ


 
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ)
pro_xristou_gennisi_2Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα)
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ  
† ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (21-12-2014)

«Μνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπὸ ᾿Αδὰμ ἄχρις ᾿Ιωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς ὑπεραγίας Θεοτό­κου· ὁμοίως καὶ τῶν προφητῶν καὶ προφητίδων, ἐξαιρέτως δὲ τοῦ προφήτου Δανιὴλ (560 π.Χ.) καὶ τῶν ἁγίων τριῶν παίδων».
Ἰουλιανῆς μάρτυρος τῆς ἐν Νικομηδείᾳ.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (21-12-2014)

pro_xristou_gennisi_1


ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  (21-12-2014)

Στήν εὐαγγελική περικοπή  τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου γίνεται λόγος γιά τό γενεαλογικό δέντρο τῆς κατά σάρκα καταγωγῆς  τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ  Χριστοῦ, τό  ὁποῖο καταλήγει στή  μητέρα αὐτοῦ Μαρία, ἀπό τήν ὁποία ἐγεννήθη  Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου .

Μᾶς παραθέτει ἐπίσης ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος στήν περικοπή του αὐτή ὅλη τή σκηνή ἐκείνη, στήν ὁποία διαδραματίζονται τά κύρια γεγονότα τῆς πορείας πρός τήν Βηθλεέμ  καί τῆς Γεννήσεως τοῦ Θείου Βρέφους.


Διαβάστε περισσότερα...
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒ.ΜΗΤΡ.ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α

ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX  :2736031202

Ἀριθ. Πρωτ: 1001

Ἐν Κυθήροις τῇ 18ῃ Δεκεμβρίου  2014

Ἀξιότιμον Κύριον Γεώργιον Μεγαλοκονόμον
Διοικητήν Γενικοῦ Τριφυλλείου Νοσοκομείου Κυθήρων

Ἐνταῦθα

Κύριε Διοικητά,

                 Ὕστερα ἀπό τήν ἐπιτυχῆ καί ἔγκαιρη ἀντιμετώπισι τοῦ ἐκτάκτου καί σοβαροῦ περιστατικοῦ ρήξης σπληνός στόν τραυματισθέντα μαθητή τοῦ Λυκείου Κυθήρων Γεώργιο Χριστόφορο τοῦ Χαραλάμπους, μέ τήν κατεπειγόντως γενομένη σπληνεκτομή, ἀπό τόν Ἰατρό - χειρουργό κ.Παρασκευᾶ Τσεμενίδη καί τό ἰατρικό προσωπικό, θέλω ἀπό καρδίας νά συγχαρῶ ἐσᾶς, τόν κατά κοινή ὁμολογία ἔμπειρο αὐτό καί ἐπιδέξιο Ἰατρό καί τούς συνεργάτες του διά τήν σωτήρια αὐτή χειρουργική ἐπέμβασι, πού ἀπέσεισε τόν σοβαρότατο κίνδυνο τῆς ζωῆς τοῦ μαθητοῦ.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ (19-12-2014)

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

the_nativity_of_jesus_christ_ 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Κατηχητικῶν Σχολείων
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, ὥρα 6.30 μ.μ.

Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ

Διαβάστε περισσότερα...
 
© 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
NewART.gr