mysthrion_6.jpg
Επιλογές
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Νέο)
ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ (Νέο)
ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 37 (ΝΕΟ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧ .ΓΟΝ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧ.ΓΟΝ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ONLINE
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η πλοήγηση στο δικτυακό μας τόπο είναι....
 

Τιμούμε την Μνήμη

 


 


Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία.


Σχολή Γονέων
Σας καλωσορίζουμε στόν ἱστότοπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
Ρᾶνον θείοις μύροις τόν
σόν λαόν, ἡ ἐν μυρτιδίοις ἀνα-
τείλασα θαυμαστῶς, ἁγίᾳ Εἰκό-
νι, θαυματουργῷ καί θείᾳ,
καί δίδου τήν σήν χάριν,
Μυρτιδιώτισσα.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

Λαοί νῦν κροτήσωμεν,
δεῦτε τάς χεῖρας πιστῶς
καί ἄσωμεν ἄσμασι τῇ Θεομήτορι
ἐν πόθῳ κραυγάζοντες˙
Χαῖρε ἡ προστασία
πάντων τῶν δεομένων
Χαῖρε ἡ σωτηρία
τῶν τιμώντων σε πόθῳ,
Χαῖρε ἡ τῷ παραλύτῳ
τήν ἴασιν βραβεύσασα.
Σᾶς καλωσορίζουμε στόν ἱστότοπο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εἶναι ἡ μικρότερη σέ πληθυσμό καί ἐνορίες ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι, ὅμως, μεγάλη καί πλούσια σέ ἐκκλησιαστική ἱστορία καί παράδοσι, σέ ἀξιόλογα ἀρχαιολογικά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα βυζαντινῆς καί μεταβυζαντινῆς περιόδου, ἱστορικές ἱερές Μονές καί ἱερά Προσκυνήματα, καί ἑκατοντάδες ἱερούς Ναούς, παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια, παλαιότερα καί νεώτερα.

Εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες Βυζαντινές Ἐπισκοπές τῆς Ρωμηοσύνης (6ος - 7ος αἰών), πού ὅταν ἦταν Ἐνετοκρατούμενη ἡ μεγαλόνησος Κρήτη, ἐπί διακόσια περίπου χρόνια, στό χῶρο τῆς δικαιοδοσίας της ἐχειροτονοῦντο Διάκονοι καί Πρεσβύτεροι γιά ὅλη τήν Κρήτη.

Τά Κύθηρα, ἐκτός ἀπό τήν ἀξιόλογη καί περισπούδαστη κατά τά ὡς ἄνω χριστιανική τους ἱστορία, ἔχουν καί τήν τρισχιλιετῆ προχριστιανική τους ζωή καί ἱστορία, στήν Παλαιόπολη, στόν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Βουνοῦ καί σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ νησιοῦ. Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρεται στό ὄμορφο νησί τῶν Κυθήρων, πού ἦταν τό σταυροδρόμι τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν.

Στό Ἀρχεῖο τῆς ἱστοσελίδας μας θά βρῆτε ὅλα τά χρήσιμα ἐκεῖνα στοιχεῖα, πού ἀφοροῦν στά ἱστορικά δεδομένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί σέ ὅ,τι σχετικό ἀφορᾶ στή διαχρονική της πορεία, ὑπόστασι καί προσφορά.

Ἀναζητῆστε τά τελευταῖα μας νέα, εἰδήσεις-γεγονότα, στή συνέχεια.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ

36ο ΤΕΥΧΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
(ΕΤΟΣ ΙΒ΄)

ΚΑΙ ΤΟ

37ο ΤΕΥΧΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 - ΜΑΪΟΣ 2014
(ΕΤΟΣ ΙΒ΄)

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ


 
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 (ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ)
agia_zoni_3
Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα)
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
  31 Αὐγούστου 2014 
Διαβάστε περισσότερα...
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (31-8-2014)

[Ἀντί τοῦ Γραπτοῦ Θείου Κηρύγματος τῆς Κυριακῆς ΙΒ' Ματθαίου,
Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου]

agia_zoni_2

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

(Ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Κυθήριου Ἁγιορείτου Ἡγουμένου  π.Γεωργίου Καψάνη)

Ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο εἶναι χρέος τό ὁποῖο δέν εἶναι εὔκολο νά ἐξοφλήσουμε. Τῆς ὀφείλουμε ὅπως λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὅλα τά ἀγαθά τά ὁποῖα ἔφερε σέ ἐμᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός Της. Ἀπό τόν Χριστό ἔχουμε τήν λύτρωσι, τή Σωτηρία, τή θέωσι. Ἀλλά αὐτά ὅλα δέν θά τά εἴχαμε ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Διότι εἶναι πάλι διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅτι δέν θά ἐνσαρκοῦτο ὁ Λόγος ἐάν δέν ὑπῆρχε κάποια ἀνθρωπίνη ὕπαρξις, κάποια εὐλογημένη γυναίκα, ἡ ὁποία νά μπορέσει νά συνεργασθῆ μέ τόν Θεόν γιά τήν Σάρκωση τοῦ Λόγου.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ (22-24/8/2014)
Εἰσηγητική ὁμιλία Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
στό Ἱεραποστολικό Συνέδριο Ἀράχωβας (22-24 Αὐγούστου 2014)

- Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,
- Ἀξιότιμε κ.Πρόεδρε τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνεδρίου
- Ἀξιότιμος κ. Πρόεδρε τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. καί ἀξιότιμοι κκ.Πρόεδροι τῶν Παραρτημάτων τῆς Ἱεραποστολῆς

- Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί
-Σεβαστή Διευθύντρια τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» Λεβαδείας καί τῶν Νεανικῶν Κατασκηνώσεων Ἀράχωβας

- Ἀγαπητοί Σύνεδροι,

Ἡ Χάρις τοῦ Παναγάθου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεως καί τῆς σωτηρίας ἡμῶν, τοῦ Πρώτου καί Κορυφαίου Ἱεραποστόλου τῶν αἰώνων, μᾶς συνήγαγε καί ἐφέτος στόν εὐλογημένο αὐτόν λόφο τῆς Ἀράχωβας, τό πνευματικό μας Θαβώρ, μετά τόν ἑορτασμό τοῦ πανευφρόσυνου καί εὐλογημένου Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, δηλ. μετά τόν Δεκαπενταύγουστο καί τήν μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Διαβάστε περισσότερα...
 
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 (ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ)
Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα)
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
 24 Αὐγούστου 2014 
 
 
© 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
NewART.gr