matheos.jpg
Επιλογές
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Νέο)
ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ (Νέο)
ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 37 (ΝΕΟ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧ .ΓΟΝ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧ.ΓΟΝ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ONLINE
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η πλοήγηση στο δικτυακό μας τόπο είναι....
 

Τιμούμε την Μνήμη

 


 


Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία.


Σχολή Γονέων
Σας καλωσορίζουμε στόν ἱστότοπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
Μεγαλυνάριον
Tεκοῦσα ἀφράστως τόν σόν Υἱόν,
τόν Παντευεργέτην καί Σωτῆρα καί Λυτρωτήν,
τόν κόσμον λυτροῦσαι,
παθῶν καί καχεξίας,
ὡς πάντων ὑπερτέρα,
Μυρτιδιώτισσα.

Κοντάκιον νεώτερον.
Ἦχος πλ. δ’. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Μυρτιδιώτισσα Ἁγνή εὐλογημένη,
τῶν Κυθηρίων δόξα ἅμα καί ὡράϊσμα,
καί πιστῶν τῆς γῆς ἁπάντων ἡ προστασία˙ σύ ὑπάρχεις
τῶν Παρθένων τό ἀγλάϊσμα,
καί μητέρων τό ὑπόδειγμα καί σέμνωμα.
Διό κράζομεν, σκέπε φρούρει ἱκέτας σου.
Σᾶς καλωσορίζουμε στόν ἱστότοπο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εἶναι ἡ μικρότερη σέ πληθυσμό καί ἐνορίες ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι, ὅμως, μεγάλη καί πλούσια σέ ἐκκλησιαστική ἱστορία καί παράδοσι, σέ ἀξιόλογα ἀρχαιολογικά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα βυζαντινῆς καί μεταβυζαντινῆς περιόδου, ἱστορικές ἱερές Μονές καί ἱερά Προσκυνήματα, καί ἑκατοντάδες ἱερούς Ναούς, παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια, παλαιότερα καί νεώτερα.

Εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες Βυζαντινές Ἐπισκοπές τῆς Ρωμηοσύνης (6ος - 7ος αἰών), πού ὅταν ἦταν Ἐνετοκρατούμενη ἡ μεγαλόνησος Κρήτη, ἐπί διακόσια περίπου χρόνια, στό χῶρο τῆς δικαιοδοσίας της ἐχειροτονοῦντο Διάκονοι καί Πρεσβύτεροι γιά ὅλη τήν Κρήτη.

Τά Κύθηρα, ἐκτός ἀπό τήν ἀξιόλογη καί περισπούδαστη κατά τά ὡς ἄνω χριστιανική τους ἱστορία, ἔχουν καί τήν τρισχιλιετῆ προχριστιανική τους ζωή καί ἱστορία, στήν Παλαιόπολη, στόν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Βουνοῦ καί σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ νησιοῦ. Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρεται στό ὄμορφο νησί τῶν Κυθήρων, πού ἦταν τό σταυροδρόμι τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν.

Στό Ἀρχεῖο τῆς ἱστοσελίδας μας θά βρῆτε ὅλα τά χρήσιμα ἐκεῖνα στοιχεῖα, πού ἀφοροῦν στά ἱστορικά δεδομένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί σέ ὅ,τι σχετικό ἀφορᾶ στή διαχρονική της πορεία, ὑπόστασι καί προσφορά.

Ἀναζητῆστε τά τελευταῖα μας νέα, εἰδήσεις-γεγονότα, στή συνέχεια.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ

36ο ΤΕΥΧΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
(ΕΤΟΣ ΙΒ΄)

ΚΑΙ ΤΟ

37ο ΤΕΥΧΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 - ΜΑΪΟΣ 2014
(ΕΤΟΣ ΙΒ΄)

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ


 
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (23-11-2014)
eisodia_theotokou_

Τό
Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα)

ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ (23-11-2014) 

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ (23-11-2014)
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ (23-11-2014)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 

          Ἡ σημερινή παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου, πού ἀκούσαμε στό Ἱερό Εὐαγγέλιο, δείχνει πολύ φανερά πώς ὁ πλοῦτος μπορεῖ νά γίνει αἰτία καταστροφῆς γιά τόν ἄνθρωπο.
Γιά τόν ἄνθρωπο πού δέν δέχεται τόν πλοῦτο ὡς εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή του καί δέν κάνει τήν σωστή καί δίκαιη χρήση τοῦ πλούτου. Πέφτει στήν παγίδα στήν ὁποία πέφτουν ὅλοι ὅσοι θησαυρίζουν γιά τόν ἑαυτό τους καί ἀπολαμβάνουν ἐγωϊστικά τά ἀγαθά τους.

          Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ὅ,τι ἔχει, ἀλλά ὅ,τι εἶναι.


Διαβάστε περισσότερα...
 
Η ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (121/2014)

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος
(ὑπ' ἀριθ. 121/2014)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί

τόν Χριστώνυμον Λαόν τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Σωματωθέντα τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, ἔσχες ἐν τῇ μήτρᾳ σου Θεομακάριστε,
ἀναμορφοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸν πρὶν πεσόντα, τῇ παραβάσει διὰ τοῦ ὄφεως»

(Προεόρτιος ὕμνος)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Ἤδη, ἀπό τήν χθεσινή ἡμέρα εἰσήλθαμε μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ἁγία περίοδο τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, διαρκεῖ 40 ἡμέρες, μέχρι καί τήν παραμονή τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Δι' αὐτόν τόν λόγον ἄρχισαν πλέον οἱ προεόρτιοι ὕμνοι, οἱ ὁποῖοι μᾶς προετοιμάζουν διά τήν ὑποδοχήν τῆς μητροπόλεως αὐτῆς τῶν ἑορτῶν τῆς Χριστιανωσύνης.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΣ 13-10-2014
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Τ.Κ. 80200 ΚΥΘΗΡΑ
 

Ἐν Ποταμῷ τῇ 13ῃ Ὀκτωβρίου 2014

Π Ρ Α Ξ Ι Σ    2/ 2014
Συνεδρίασις τῆς 13ῃς  Ὀκτωβρίου 2014 

Ἐν Ποταμῷ σήμερον τῇ 13ῃ Ὀκτωβρίου 2014, ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 18.00 εἰς τό γραφεῖον τοῦ Κληροδοτήματος ΜΙΧΑΗΛ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ συνῆλθεν εἰς συνεδρίασιν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱδρύματος παρόντων τῶν :

1) Σεβ. Μητρ. Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ                                                                                                                 Προέδρου
2) Δ/ντοῦ 6/θεσίου Δημοτικοῦ Σχολείου Ποταμοῦ κ. Δημητρίου Λουράντου                                       Ἀντιπροέδρου
3) Προέδρου Τοπικοῦ Διαμ/τος Ποταμοῦ κ.Στυλιανοῦ Μεγαλοκονόμου                                              Γραμματέως
4) Δ/ντριας Νηπιαγωγείου Ποταμοῦ κας Ἀναστασίας Χατζῆ - Λουράντου                                                 Ταμία
5) Προέδρου Ἐπαγγελματοβιοτεχνικῆς Ἑνώσεως Κυθήρων κ.Γκίκα Γκίκα                                               Μέλους

Πρός ἐξέτασιν θέμα: «Λῆψις ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Μιχ. Παναγιώτου ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου Εὐστρατίου Θεοδωρακάκη».

Διαβάστε περισσότερα...
 
© 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
NewART.gr