Κοντάκιον νεώτερον.
Ἦχος πλ. δ’. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Μυρτιδιώτισσα Ἁγνή εὐλογημένη,
τῶν Κυθηρίων δόξα ἅμα καί ὡράϊσμα,
καί πιστῶν τῆς γῆς ἁπάντων ἡ προστασία˙ σύ ὑπάρχεις
τῶν Παρθένων τό ἀγλάϊσμα,
καί μητέρων τό ὑπόδειγμα καί σέμνωμα.
Διό κράζομεν, σκέπε φρούρει ἱκέτας σου.

Μεγαλυνάριον

Σωτῆρα ἡ τέξασα καί Θεόν,
παντοίων κινδύνων διασῴζεις καί συμφορῶν,
αἱρέσεως πλάνης,
σχίσματος τῆς μανίας,
ἐν τάχει ἀπαλλάττεις,
Μυρτιδιώτισσα.

Kalosorisma

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εἶναι ἡ μικρότερη σέ πληθυσμό καί ἐνορίες ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι, ὅμως, μεγάλη καί πλούσια σέ ἐκκλησιαστική ἱστορία καί παράδοσι, σέ ἀξιόλογα ἀρχαιολογικά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα βυζαντινῆς καί μεταβυζαντινῆς περιόδου, ἱστορικές ἱερές Μονές καί ἱερά Προσκυνήματα, καί ἑκατοντάδες ἱερούς Ναούς, παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια, παλαιότερα καί νεώτερα.

Εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες Βυζαντινές Ἐπισκοπές τῆς Ρωμηοσύνης (6ος - 7ος αἰών), πού ὅταν ἦταν Ἐνετοκρατούμενη ἡ μεγαλόνησος Κρήτη, ἐπί διακόσια περίπου χρόνια, στό χῶρο τῆς δικαιοδοσίας της ἐχειροτονοῦντο Διάκονοι καί Πρεσβύτεροι γιά ὅλη τήν Κρήτη.

Τά Κύθηρα, ἐκτός ἀπό τήν ἀξιόλογη καί περισπούδαστη κατά τά ὡς ἄνω χριστιανική τους ἱστορία, ἔχουν καί τήν τρισχιλιετῆ προχριστιανική τους ζωή καί ἱστορία, στήν Παλαιόπολη, στόν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Βουνοῦ καί σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ νησιοῦ. Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρεται στό ὄμορφο νησί τῶν Κυθήρων, πού ἦταν τό σταυροδρόμι τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν.

Στό Ἀρχεῖο τῆς ἱστοσελίδας μας θά βρῆτε ὅλα τά χρήσιμα ἐκεῖνα στοιχεῖα, πού ἀφοροῦν στά ἱστορικά δεδομένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί σέ ὅ,τι σχετικό ἀφορᾶ στή διαχρονική της πορεία, ὑπόστασι καί προσφορά.

Ἀναζητῆστε τά τελευταῖα μας νέα, εἰδήσεις-γεγονότα, στή συνέχεια.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ και ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ

Κύθηρα,19-1-2017

Προς
Τον Εξοχώτατον Υπουργόν Παιδείας
κ.Κωνσταντίνον Γαβρόγλου
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 – Μαρούσι
Κοιν. 1)Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της
Ελλάδος
2)κ.Δήμαρχον Κυθήρων
3)Σύλλογο Καθηγητών Γυμνασίου
Κυθήρων
4)Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των
Μαθητών του Γυμνασίου Κυθήρων
5)Αντιπεριφεριάρχην Νήσων κ.Χατζηπέρον
6)κ.κ.Βουλευτές της εκλογικής Περιφέρειας

Θέμα: Θέσεις και προτάσεις για την «Θεματική Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων» στα Γυμνάσια.
Σχετ.: το υπ’αριθ.Πρωτ. Φ 20. 1/220482/Δ2,23-12-’16 έγγραφο της Γεν.Δ/σης Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Δ/ση Σπουδών Προγραμμάτων
και Οργάνωσης/Τμήμα Γ’.

               Εξοχώτατε κ.Υπουργέ,
          Στην σημερινή Ιερατική μας Σύναξη,υπό την πνευματική καθοδήγηση του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Σεραφείμ, είδαμε, μεταξύ άλλων πνευματικών θεμάτων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πιο πάνω έγγραφό σας, πού περιήλθε σε γνώση μας από το Διαδίκτυο και το συζητήσαμε διεξοδικά.
Όντες Έλληνες Πολίτες (πολλοί από μας με παιδιά ή εγγόνια σε εφηβική ηλικία), θέλουμε να σας δηλώσουμε πως είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε συμπαράσταση και βοήθεια στο Παιδαγωγικό σας έργο.


Ειδικώτερα για την συγκεκριμένη «Θεματική Εβδομάδα», επιτρέψτε μας να διατυπώσουμε τα πάρα κάτω.
1. Εκλαμβάνουμε ως τίμια και καλής προθέσεως την προσπάθεια των εμπνευστών και διοργανωτών αυτής της εκπαιδευτικής πτυχής. Τόσο ο πρώτος, όσο και ο δεύτερος άξονας γνωστικών αντικειμένων μάς ευρίσκει σύμφωνους – αλλά και αρωγούς – στην προοπτική ενημέρωσης των παιδιών μας για την «διατροφή και ποιότητα ζωής τους», καθώς και για την πρόληψη «εθισμού και εξαρτήσεως».( Αρκεί, βέβαια, να μη παρεισφρύσουν άτομα ανεύθυνα, πού θεωρούν ως ακίνδυνες μερικές ψυχοτρόπες ουσίες, επειδή αυτές δεν προκαλούν εξάρτηση, όπως π.χ. το χασίς).
2. Για τον Τρίτο γνωστικό άξονα, επειδή δεν διευκρινίζονται ωρισμένες έννοιες-νεολογισμοί, οδηγηθήκαμε σε 2 πιθανές, αντίθετες μεταξύ τους εκδοχές: Α) Να πρόκειται για ειλικρινή πρόθεση προλήψεως και εξαλείψεως κάθε φαινομένου ρατσισμού έναντι συμμαθητών εμφανούς (ή εικαζομένης) παρέκλισης στην σεξουαλική τους συμπεριφορά. Σε μια τέτοια προσπάθεια κατά τού υφέρποντος ρατσισμού μάς βρίσκετε σύμφωνους, γιατί η Πίστη μας ουδέποτε κατεδίκασε τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Β) Να πρόκειται για συγκεκαλυμμένη απόπειρα επικράτησης στα Σχολεία μιάς ατμόσφαιρας ανοχής σε μη φυσιολογικές πρακτικές. (Ο λόγος πάντοτε για τις πρακτικές, όχι για τα πρόσωπα). Την υποψία αυτή την ενισχύει το «Εξαιρετικώς Επείγον» καθώς και η ημερομηνία εκδόσεως (περίοδος διακοπών) τού εγγράφου. Κυρίως, όμως, οι υπαινικτικοί τίτλοι-2ος και 3ος- τού τρίτου γνωστικού άξονα που περιλαμβάνει τις «Έμφυλες Ταυτότητες». Οι έννοιες «Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο» όπως και «Αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων» προδικάζουν ευθέως την καλλιέργεια της ιδέας δύο τρόπων διακρίσεως του Φύλου: του «βιολογικού» και του «κοινωνικού».Ίσως θάπρεπε να έχει κανείς διαβάσει Καβάφη, ώστε να δεί πόσο «κοινωνική» ήταν η – κατά τον ίδιο τον ποιητή – θλιβερή εμπειρία του. Από την άλλη πλευρά, η έννοια του «στερεότυπου» στην Ελληνική Γραμματεία, αν δεν ταυτίζεται, τουλάχιστον έχει το στοιχείο τής προκατάληψης, καθώς και τής ικανού βαθμού ανελευθερίας. Μήπως, όμως, έτσι υποκρύπτεται μια πρόθεση «αποδόμησης» (εκτός τών – φανερά και ρητά – στοχοποιούμενων πανανθρώπινων αντιλήψεων περί Φύλου) και άλλων αξιών, οι οποίες με περισσή ευχέρεια θα ονομάζονται «στερεότυπα»; Ποιός εγγυάται ότι – γενομένης αρχής από την «αποδόμηση» της φυσικής διάκρισης άρρενος και θήλεος - δεν θα επιχειρηθεί «αποδόμηση» και άλλων βασικών αρχών της Πίστης μας, όπως η Αγάπη, η συνείδηση, η αγνότητα, η τιμιότητα, η Ελευθερία, η ανιδιοτέλεια, η άσκηση, η ταπείνωση, κ.λ.π.,
Και μια ειδικότερη ερώτηση: Στα δικαιώματα τών Γυναικών, πού θα διδαχθούν, θα περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της Εμβρυοκτονίας, στο πλαίσιο της «αποδόμησης» τού «στερεοτύπου» τής προστασίας ενός αγέννητου και ανυπεράσπιστου παιδιού; Τι είδους άλλωστε «στερεότυπο» (προς «αποδόμηση» φυσικά) είναι η ανακάλυψη π.χ. ενός κοριτσιού σε νηπιακή ηλικία πως το ίδιο διαφέρει από τα αγοράκια; Αν αυτοί, οι απόλυτα δικαιολογημένοι φόβοι διαψευσθούν, τότε και για τον 3ο άξονα η συμπαράσταση μας είναι δεδομένη.
3. Αν, όμως, οι δυσοίωνες υπόνοιες δεν διασκεδασθούν επισήμως, τότε, στην Ελληνική Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα: Δημοψήφισμα!
Με ευχές για καλή δύναμη στο Έργο σας

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ                                       ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Ἀρχιμ.π. Πέτρος Κασιμάτης
Ἀρχιμ.π.Φρουμέντιος Δημητρίου
Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος
Πρωτ.Πέτρος Μαριάτος Δρ.Ιατρικής-Παθολόγος
Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος
Οἰκονομ.Γεώργιος Ἀδικημενάκης
Ἱερεύς π.Ἰωάννης Γολεμάτης
Ἱερεύς π.Νικόλαος Ζουναρέλης
Ἱερεύς Ἰωάννης Παπανδρόπουλος

footer

  • Δευτέρα 18 Ιανουαρίου Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 199 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    18725451

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ