efagan_pantes.jpg
Επιλογές
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Νέο)
ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ (Νέο)
ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 38 (ΝΕΟ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧ .ΓΟΝ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧ.ΓΟΝ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ


 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ONLINE
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η πλοήγηση στο δικτυακό μας τόπο είναι....
 


Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία.


Σχολή Γονέων
Ο Μητροπολίτης


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ Στεργιούλης ἐγεννήθη εἰς τά Βραγκιανά Καρδίτσης τήν 27ην Δεκεμβρίου 1950. Μετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς ἐφοίτησε εἰς τήν Ριζάρειον Ἐκκλ. Σχολήν (1964-1970) καί ἀκολούθως εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Α.Π.Θεσσαλονίκης (1972-1976) καί εἰς τό Μεταπτυχιακόν Τμῆμα αὐτῆς, Κλάδος Συστηματικῆς Θεολογίας (1976-1978). Τό 1971 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό 1981 Πρεσβύτερος, ἀναλαβών καθήκοντα τακτικοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης (1979-2005). Μητροπολίτης Κυθήρων ἐξελέγη τήν 27ην Ἰουνίου 2005. Αὐθημερόν ἐγένετο τό Μικρόν καί Μέγα Μήνυμα. Τήν 2αν Ἰουλίου 2005 ἐγένετο ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία αὐτοῦ εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Ἀθηνῶν προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου. Τήν 28ην τοῦ αὐτοῦ μηνός ἔδωκε τήν διαβεβαίωσιν ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί τήν 30ην Ἰουλίου 2005 ἐγένετο ἡ ἐνθρόνισίς του εἰς Κύθηρα.


 

 • ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 • ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
 • ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
 • ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ και ΕΝΘΡΟΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

  1. Τιμητικόν Ἀφιέρωμα εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ.ΙΕΡΟΘΕΟΝ ἐπί τῇ συμπληρώσει 30ετοῦς Ἀρχιερατείας (σύναξις ὑλικοῦ - ἐπιμέλεια ἐκδόσεως), Ὕδρα 1997.

  osios_grigentios2


  2.
  Ἀσματική Ἀκολουθία εἰς τόν Ὅσιον Γρηγέντιον Ἀρχιεπίσκοπον Αἰθιοπίας, Ἀθῆναι 1998.
  3.
  Νέος Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεως, Ἀλεξάνδρεια 1999.

  agios_nectarios
  4.«ΟΣΜΗ ΕΥΩΔΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ», Τόμος Γ', ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΑ Α' (Νηπτικοί Πατέρες α' Χριστ. χιλιετίας), Ὕδρα 2000.

   

  filokalika1

  5.
  Νέος Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ἅγιον ἔνδοξον Νεομάρτυρα Κωνσταντῖνον τόν Ὑδραῖον, Ὕδρα 2000.
  konstantinos_ydraios


  agios_nektarios
  6.
  Ἀσματική Ἀκολουθία εἰς τόν Ἅγιον Νεκτάριον Πενταπόλεως ἐπί τῇ ἀποκαταστάσει αὐτοῦ ὡς Ἱεράρχου τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου καί τῇ μετακομιδῇ ἱεροῦ λειψάνου αὐτοῦ εἰς Ἀλεξάνδρειαν, Ἀλεξάνδρεια 2001.


  asmatikh_akolouthia

  7.
  Ἀσματική Ἀκολουθία εἰς τούς ὀκτώ (8) ἁγίους Προστάτας καί Ἐφόρους τῆς νήσου Ὕδρας, Ὕδρα 2001 καί 2002 (ἔκδοσις α' καί β').

  8.
  Ἀσματική Ἀκολουθία εἰς τούς Ἀνωνύμους Μάρτυρας τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων Κωνσταντινουπόλεως, Ἔκδοσις Φιλολογικοῦ Συλλόγου παρνασσοσ, Ἀθῆναι 2003.

  9. Φιλοκαλική μορφή τῶν καιρῶν μας. Ὁ Χαλκίδος Νικόλαος (†1975), Ἔκδ. ΤΗΝΟΣ, Ἀθῆναι 2004.

  agios_nikolaos

  10.Νέος Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ἅγιον Νικόλαον, Ἀρχιεπίσκοπον Μύρων τῆς Λυκίας τόν Θαυματουργόν διά τούς ναυτιλλομένους (εἰδικῶς), Σπέτσαι 2004.

  filokalika_tomd
  11.«ΟΣΜΗ ΕΥΩΔΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ», Τόμος Δ', ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΑ Β' (Νηπτικοί Πατέρες α' ἡμίσεος β' Χριστ. χιλιετίας), Ὕδρα 2004.
  filokalika_tome

  12.
  «ΟΣΜΗ ΕΥΩΔΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ», Τόμος Ε', ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΑ Γ', (Νηπτικοί Πατέρες β' ἡμίσεος β' Χριστ. χιλιετίας), Ἀθῆναι 2005.

  13.
  Ἀσματική Ἀκολουθία εἰς τήν Ἁγίαν Οἰκογένειαν Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (ἀνέκδοτος).

  14.Παρακλητικός Κανών εἰς τήν Ἁγίαν Οἰκογένειαν Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεο­λόγου (ἀνέκδοτος).

  15.Παρακλητικός Κανών εἰς τούς Ἁγίους Ὁσιομάρτυρας Ἀββάδας τούς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ὁσίου Σάββα ἀναιρεθέντας (ἀνέκδοτος).

  16.Κανών εἰς τόν ἅγιον ἔνδοξον Προφήτην Ἠλίαν τόν Θεσβίτην εἰς ἦχον α', διά καθ' ἑβδομάδα χρῆσιν ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Κολλυβαδικῇ Μονῇ τῆς Ὕδρας (ἀνέκδοτος).

  17.Κανών Παρακλητικός εἰς τήν ἑνδεκάριθμον χορείαν τῶν Ἁγίων Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Αἰγίνης (ἀνέκδοτος).

  18.Ἀσματική Ἀκολουθία ἐπί τῇ θαυμαστῇ εὑρέσει τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Κυ­ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν Πόρῳ (ἐν ἐρειπίοις παλαιοῦ Ἱ. Ναοῦ) (ἀνέκ­δοτος).

  19.Ἀσματική Ἀκολουθία εἰς τήν Παναγίαν Ἁρμάταν Σπετσῶν ἐπί τῇ θαυμα­στῇ διασώσει τῆς νήσου ἐκ τῆς βαρβαρικῆς ἐπιδρομῆς τῶν Ἀγαρηνῶν (ἀνέκ­δοτος).

 • ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
 • ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ© 2016 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
NewART.gr