gennisi christou.jpg
Επιλογές
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Νέο)
ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ (Νέο)
ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 38 (ΝΕΟ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧ .ΓΟΝ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧ.ΓΟΝ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ


 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ
... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ONLINE
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ


Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία.


Σχολή Γονέων
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΑΣ Εκτύπωση E-mail

ΤΑ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ  ΚΑΙ  ΟΙ   ΠΑΛΗΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ   ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ   ΜΑΣ

ΤΟ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΕΛΕΣΑΣ

Γράφει ἡ κ. Ἑλένη Χάρου - Κορωναίου, Φιλόλογος 

        Α) Βίος τῆς Ἁγίας Ἐλέσας

Ἡ Ὁσιοπαρθενομάρτυς Ἁγία Ἐλέσα ἀνήκει στήν Τοπική μας Ἁγιολογία, ὅπως καί ὁ Ὅσιος Θεόδωρος. Σύμφωνα μέ τό Συναξάριό της καταγόταν ἀπό πλούσια καί ἀρχοντική οἰκογένεια τῆς Πελοποννήσου. Ὁ πατέρας της ἦταν εἰδωλολάτρης, ὀνόματι Ἑλλάδιος. Ἡ μητέρα της ἦταν χριστιανή, ὀνόματι Εὐγενία καί στεῖρα οὖσα ἐτεκνοποίησε μέ θαυματουργικό τρόπο. Ἐνῶ προσευχόταν νά τεκνοποιήσει, ἄκουσε μία φωνή, ἡ ὁποία ἔλεγε «ἐλέησέ σε ὁ Θεός σέ ὅ,τι τοῦ ἐζήτησες». Πράγματι, ἐγέννησε κόρη, τήν ὁποία ἐβάπτισε κρυφά καί τήν ὠνόμασε Ἐλέσα, κατά τό «ἐλέησέ σε ὁ Θεός». Τῆς ἔδωσε χριστιανική ἀγωγή καί τήν ἀφιέρωσε στό Θεό. Ὅταν ἡ Ἐλέσα ἔγινε 14 ἐτῶν, ἡ μητέρα της πέθανε καί ὁ πατέρας της ὁ Ἑλλάδιος θέλησε νά τήν παντρέψει μέ εἰδωλολάτρη. Ἡ Ἐλέσα ἀντιδροῦσε στίς πιέσεις τοῦ πατέρα της καί πέρασε κρυφά μέ ἕνα πλοῖο στό νησί τῶν Κυθήρων συνοδευόμενη ἀπό δύο ὑπηρέτριες. Ἀπεβιβάσθη στόν ὅρμο τοῦ Μελιδονίου στά δυτικά παράλια τῶν Κυθήρων τό 375. Ὅταν ὁ πατέρας της ἦλθε στό νησί ἀναζητώντας τήν κόρη του, δέν κατάφερε νά τήν μεταπείσει καί ἐξοργισμένος τήν κατεδίωξε. Ἡ Ἁγία διωκόμενη ἔφθασε στή ρίζα τοῦ βουνοῦ πού σήμερα ὀνομάζεται βουνό τῆς Ἁγίας Ἐλέσας καί παρεκάλεσε τό Θεό λέγοντας «σκίσε γῆ καί κρύψε με». Ἀπό τή σχισμή πού ἀνοίχθηκε στό βουνό πέρασε ἡ Ἁγία καί ἔφθασε στήν κορυφή, ὅπου κατέφθασε ἀλλόφρων ὁ πατέρας της καί τήν ἀποκεφάλισε. Εἰς τόν τόπον τοῦ μαρτυρίου της ἡ ὑπηρέτριά της τήν ἔθαψε.

         Β) Τό ἱστορικό τοῦ Προσκυνήματος τῆς Ἁγίας Ἐλέσας. 

Οἱ πρῶτοι χριστιανοί πού ἦλθαν στό νησί γιά νά προσκυνήσουν τόν τάφο τῆς Ἁγίας, ἀνήγειραν μικρό ναΐσκο χωμένο κατά τό πλεῖστον ἐντός τοῦ ἐδάφους, εἰς τόν ὁποῖον οἱ προσκυνητές κατέβαιναν μέ 5-6 σκαλοπάτια. Ἡ Ἁγία Τράπεζα  τοῦ ναΐσκου ἐστήθη πάνω ἀπό τόν τάφο τῆς Ἁγίας. Ἡ παράδοσις λέει ὅτι κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους ἔρχονταν προσκυνητές ἀπό τή Μάνη κατά τήν 1η Αὐγούστου καί ἐτιμοῦσαν τήν μνήμη τῆς Ἁγίας. Αὐτός ὁ μικρός Ναός σωζόταν μέχρι τό 1867 ὡς ἰδιόκτητος τῆς οἰκογενείας Κασιμάτη - Γεράκα. Τό 1871 ἀνηγέρθη ὁ σημερινός εὐρύχωρος Ναός μέ συνδρομές τῶν χριστιανῶν πάνω στά ἐρείπια τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιχωματώθηκε γιά νά ἰσοπεδωθεῖ τό ἔδαφος στό σημεῖο ὅπου θά ἀνεγειρόταν ὁ νέος Ναός. Πάνω ἀκριβῶς ἀπό τόν παλαιό Ναό ἐκτίσθη τό ἅγιο Βῆμα καί πάνω ἀπό τό σημεῖο, ὅπου ἦταν ὁ τάφος τῆς Ἁγίας ἐκτίσθη καί τοῦ νέου Ναοῦ ἡ Ἁγία Τράπεζα. Τήν ἴδια περίοδο χτίστηκαν γύρω ἀπό τό Ναό καί τά πρῶτα κελλιά ἰσόγεια μέ βόλτα (καμάρες). Ὁ Ναός ἦταν συναδελφικός μέ ἀδελφούς τούς Βενέρηδες τοῦ χωριοῦ Γερακιάνικα. Τό 1945 ὁ Ναός ἔγινε ἐνοριακός τοῦ γειτονικοῦ χωριοῦ Πούρκου. Κατά τή δεκαετία τοῦ '50 ξεκίνησε ὁ ἐξωραϊσμός καί ἡ ἀνάδειξη τοῦ Προσκυνήματος μέ τήν ἐκτέλεση μεγάλων ἔργων, ὅπως ἦταν ὁ ἐξωραϊσμός τοῦ ναοῦ,
ἡ ἀνέγερσις νέου κωδωνοστασίου, ἡ διαμόρφωση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ἀνέγερση ἡγουμενείου καί σύγχρονων κελλίων, ὁ ἠλεκτροφωτισμός καί ἡ κατασκευή αὐτοκινητόδρομου, πού ἦταν καί τό δυσκολώτερο ἔργο, λόγῳ τοῦ δυσπρόσιτου τῆς περιοχῆς, πού δημιουργεῖται ἀπό τούς κάθετους ἀπόκρημνους βράχους. Τό 1951 ἀνέβη τό πρῶτο αὐτοκίνητο στό βουνό.

Ἡ εὐλάβεια τῶν Κυθηρίων πρός τήν Ἁγία Ἐλέσα ἐκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται τήν 1ην τοῦ Αὐγούστου μέ τήν ἔναρξη τοῦ 15 Αὐγούστου,  ὁπότε οἱ πιστοί προσέρχονται ἀπό τά παλιά τά χρόνια μέχρι σήμερα γιά νά «δεκαπενίσουν» στά κελλιά τοῦ Προσκυνήματος.

Σ' ἕνα βουνό ὕψους 400 μέτρων καί πλέον μέ ἀπόκρημνα κάθετα βράχια, μέ μοναδική θέα πρός τό Ἰόνιο Πέλαγος, ἡ παρακολούθηση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ 15 Αὐγούστου στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Ἐλέσας εἶναι μιά ἐμπειρία μοναδική.

Ἡ Ἁγία Ἐλέσα μέ τόν Ὅσιο Θεόδωρο θεωροῦνται προστάτες τῶν Κυθήρων καί ὁ λαός μας πιστεύει ὅτι ἡ Ἁγία ἔχει «χαλινώσει» τά φίδια τῶν Κυθήρων καί δέν εἶναι δηλητηριώδη.

 

 
< Προηγ.   Επόμ. >
© 2016 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
NewART.gr