ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ 2008

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
κατά τόν μῆνα Αὔγουστον 2008

Πέμπτη, 14 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης καί ὥρα 9.15μ.μ. Ἑσπερινός - Ἱερά Ἐγκώμια εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κάστρου - Χώρας Κυθήρων.

Παρασκευή, 15 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Σάββατο, 16 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μύρωνος Ἀντικυθήρων.

Κυριακή, 17 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Μύρωνος Ἀντικυθήρων.

Κυριακή, 17 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Τρίτη, 19 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Κυριακή, 24 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Κοντελετοῦς) Ἄνω Λιβαδίου.

Δευτέρα, 25 Αὐγούστου 2008, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων - Ξερουλάκι.
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
κατά τόν μῆνα Αὔγουστον 2008
Πέμπτη, 31 Ἰουλίου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Ἐλέσης.

Παρασκευή, 1 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης.

Παρασκευή, 1 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Σάββατο, 2 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Σάββατο 2 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.

Κυριακή, 3 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μύρωνος Ἀντικυθήρων.

Κυριακή, 3 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 5.00 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας - Ποταμοῦ Ἀντικυθήρων καί ὥρα 8.15 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Διακοφτίου.

Δευτέρα, 4 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου.

Δευτέρα, 4 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 6.00 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Λογοθετιανίκων καί ὥρα 7.30 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Τ
ρίτη, 5 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Κατουνίου.

Τρίτη, 5 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 6.30 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἀρωνιαδίκων καί ὥρα 7.45 μ.μ. εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

Τετάρτη, 6 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

Τετάρτη, 6 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 6.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κεραμωτοῦ.

Πέμπτη, 7 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Δοκάνων.

Πέμπτη, 7 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 6.30 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ καί ὥρα 7.45 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πελαγίας εἰς Ἁγίαν Πελαγίαν.

Παρασκευή, 8 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ)
, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Καλησπεριανίκων.

Παρασκευή, 8 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων καί ὥρα 7.30 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Σάββατο, 9 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Πατρικίας Ἁγίας Πελαγίας.

Σάββατο, 9 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. εἰς τόν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

Κυριακή, 10 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Κυριακή, 10 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), Ἱερά Παράκλησις ὥρα 5.45 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Στραποδίου καί ὥρα 7.00μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἐλέσης.

Δευτέρα, 11 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λιβαδίου.

Δευτέρα, 11 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), Ἱερά Παράκλησις ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Φριλιγκιανίκων καί ὥρα 7.30μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Τρίτη, 12 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Λογοθετιάνικα.

Τρίτη, 12 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), Ἱερά Παράκλησις ὥρα 6.00 μ.μ., εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων καί ὥρα 7.30 μ.μ., εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Γηροκομείου.

Τετάρτη, 13 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

Τετάρτη, 13 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), Ἱερά Παράκλησις ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου καί ὥρα 7.45 μ.μ. εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Κακῆς Μέλισσας Στραποδίου.

Πέμπτη, 14 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης.

Πέμπτη, 14 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης καί ὥρα 9.15μ.μ. Ἑσπερινός - Ἱερά Ἐγκώμια εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κάστρου - Χώρας Κυθήρων.

Παρασκευή, 15 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Σάββατο, 16 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μύρωνος Ἀντικυθήρων.

Κυριακή, 17 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Μύρωνος Ἀντικυθήρων.

Κυριακή, 17 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Τρίτη, 19 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Κυριακή, 24 Αὐγούστου 2008 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Κοντελετοῦς) Ἄνω Λιβαδίου.

Δευτέρα, 25 Αὐγούστου 2008, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων - Ξερουλάκι.

Τρίτη, 26 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Φρατσίων.

Τετάρτη, 27 Αὐγούστου 2008, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Λογοθετιανίκων.

Πέμπτη, 28 Αὐγούστου 2008 (ἑσπέρας), ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐν τῷ Κρημνῷ Καψαλίου.

Παρασκευή, 29 Αὐγούστου 2008, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Γερακαρίου.

Κυριακή, 31 Αὐγούστου 2008, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

 


Εκτύπωση   Email