ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΔΙΟΥ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Περιόδου Τριῳδίου & Μεγάλης Ἑβδομάδος 2009

Δευτέρα 27 Ἀπριλίου 2009 Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων Φατσαδίκων.
Δευτέρα 27 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ)  Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ.Γεωργίου Καρβουνάδων.
Τρίτη 28 Ἀπριλίου 2009 Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Καρβουνάδων.
Τρίτη 28 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ)   Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου
Τετάρτη 29 Ἀπριλίου 2009 Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου.
Τετάρτη 29 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ) Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικήτα Καλάμου.
Πέμπτη 30 Ἀπριλίου 2009 Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικήτα Καλάμου. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Περιόδου Τριῳδίου & Μεγάλης Ἑβδομάδος 2009
 

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009 Τελώνου καί Φαρισαίου, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Καρβουνάδων. Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009 (ὥρα 5μ.μ,  Ἑσπερινός Ἀποδόσεως τῆς Ὑπαπαντῆς εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009 (ὥρα 5.30 μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Φρατσίων.
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009 (ὥρα 7.00 μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.
Τρίτη,  10 Φεβρουαρίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν  Ἁγ. Χαραλάμπους Καραβᾶ.
Τρίτη,  10 Φεβρουαρίου 2009 (ὥρα 5.00 μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Βλασίου Καστρισιανίκων.
Τετάρτη,  11 Φεβρουαρίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Βλασίου Καστρισιανίκων.
Πέμπτη,  12 Φεβρουαρίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀντωνίου Καστρισιανίκων διά τό Δημοτικόν Σχολεῖον τῶν Καστρισιανίκων.
Παρασκευή,  13 Φεβρουαρίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ διά τόν ἐκκλησιασμόν τῶν Σχολείων (Δημοτικοῦ, Νηπιαγωγείου καί Παιδικοῦ Σταθμοῦ).
Σάββατον 14 Φεβρουαρίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγ. Μόνης.
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009,  Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Καρβουνάδων διά τόν ἐκκλησιασμόν  Δημοτικοῦ Σχολείου Καρβουνάδων .
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009 (ὥρα 7.00 μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων.
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009,  Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου διά τόν ἐκκλησιασμόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λειβαδίου.
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009(ὥρα 5.30μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Λέοντος Ἀλεξανδράδων.
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009,  Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λέοντος Ἀλεξανδράδων.
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009,  Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγία Τριάδος Ἀλεξανδράδων
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009(ὥρα 5.30μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίων Πάντων εἰς Γουδιάνικα.
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας διά τόν ἐκκλησιασμόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, Νηπιαγωγείου.
Σάββατον 28 Φεβρουαρίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
Κυριακή 1 Μαρτίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν  Ἁγ. Πελαγίας Αγία Πελαγία.
Κυριακή 1 Μαρτίου 2009 (ὥρα 6.00 μ.μ.),Ὁ πρῶτος κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς συγγνώμης εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
Καθαρά Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009,  Πρωϊνή Ἀκολουθία (Ὄρθρος, Ἀκολουθία Ὡρῶν, Ἑσπερινός) εἰς Ἱ. Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
Καθαρά Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009 (ἑσπέρας ὥρα 4.30 μ.μ.), Ἀκολουθία Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς Παναγίαν Μυρτιδιώτισσαν.
Καθαρά Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009, Πρωϊνή Ἀκολουθία εἰς Ἱ. Μονήν Ἁγίων Ἀναργύρων (Ξερουλάκι).
Καθαρά Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009(ἑσπέρας ὥρα 4.30 μ.μ.), Ἀκολουθία Μ.Ἀποδείπνου εἰς Ἱ. Μονήν Ἁγίων Ἀναργύρων (Ξερουλάκι).
Καθαρά Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009(ὥρα 7.00 π.μ.), Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς Ἱ. Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
Καθαρά Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009(ἑσπέρας 6 μ.μ.), Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ (χοροστασία - ὁμιλία).
Καθαρά Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009 (ὥρα 7.00 π.μ.), Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Τριάδος Φριλιγκιανίκων διά τόν ἐκκλησιασμόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
Καθαρά Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας ὥρα 5.30 μ.μ.), Ἀκολουθία Μ. Ἀποδείπνου εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων.
Καθαρά Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009 (πρωΐ), Προηγιασμένη Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. διά τόν ἐκκλησιασμόν τῶν Σχολείων(Δημοτικοῦ, Νηπιαγωγείου καί Παιδικοῦ Σταθμοῦ).
Καθαρά Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας ὥρα 6 μ.μ.), Ἀκολουθία Α’ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱ. Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
Σάββατον Α΄ Ἑβδομάδος, 7 Μαρτίου 2009 (πρωΐ),  Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 8 Μαρτίου 2009 (πρωΐ),  Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 8 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 4.00),  Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Λειβαδίου καί Παράκλησις εἰς Ἱ. Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας(ὥρα 6.00μ.μ.).
Δευτέρα Β’ Ἑβδομάδος, 9 Μαρτίου 2009(πρωΐ), Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Δέσποινας (ἑορτή Ἁγ. 40μαρτύρων).
Δευτέρα Β’ Ἑβδομάδος, 9 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5.00μ.μ.) , Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κεραμωτοῦ καί Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς  Ἱ. Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων (ὥρα 6.30μ.μ.).
Τρίτη Β’ Ἑβδομάδος, 10 Μαρτίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 5.00μ.μ.) Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν  Ἁγ. Γεωργίου Μητάτων καί Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν  Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Αὐλέμωνος (ὥρα 6.30.
Τετάρτη Β’ Ἑβδομάδος, 11 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 6.00μ.μ.) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
Πέμπτη Β’ Ἑβδομάδος, 12 Μαρτίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 5.00μ.μ.)  Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν  Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου καί  Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς  Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικήτα Καλάμου(ὥρα 6.30μ.μ.).
Παρασκευή Β’ Ἑβδομάδος, 13 Μαρτίου 2009(πρωΐ),  Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας διά τόν ἐκκλησιασμόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, Νηπιαγωγείου καί Παιδικοῦ Σταθμοῦ.
Παρασκευή Β’ Ἑβδομάδος, 13 Μαρτίου 2009, (ἑσπέρας, ὥρα 5.30μ.μ.)  Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱ. Ναόν Ἀρωνιαδίκων καίἈκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλέσης (ὥρα 7.00μ.μ.). (Ἐκκλησιασμός Λυκείου).
Σάββατο Β’ Ἑβδομάδος, 14 Μαρτίου 2009 Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Δρυμῶνος.
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 15 Μαρτίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 15 Μαρτίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 6.00μ.μ.)  Κατανυκτικός ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
Δευτέρα Γ΄ Ἑβδομάδος, 16 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5.00μ.μ.), Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἀλοϊζιάνικα καί Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Φριλιγκιάνικα(ὥρα 6.30μ.μ.).
Τρίτη Γ΄ Ἑβδομάδος,  17 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5.00μ.μ.), Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους Φρατσίων καί Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων (ὥρα 6.30μ.μ.).
Τετάρτη Γ΄ Ἑβδομάδος, 18 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 6.00), Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων Φατσαδίκων.
Πέμπτη Γ’ Ἑβδομάδος, 19 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5.00μ.μ.), Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Βιαραδίκων καί Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀντωνίου Καστρισιανίκων(ὥρα 6.30μ.μ.).
Παρασκευή Γ’ Ἑβδομάδος, 20 Μαρτίου 2009 (πρωΐ), Προηγιασμένη Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Πελαγίας.
Παρασκευή Γ’ Ἑβδομάδος, 20 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5.30μ.μ.), Ἀκολουθία Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Εἰρήνης Κατουνίου καί Ἀκολουθία Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου (Κοντελετοῦς) Λειβαδίου(ὥρα 7.00μ.μ.).
Σάββατον Γ’ Ἑβδομάδος, 21 Μαρτίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Ἐλέσης.
Σάββατον Γ’ Ἑβδομάδος, 21 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ.),   Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 22 Μαρτίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων.
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 22 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 6 μ.μ.), Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
Δευτέρα Δ’ Ἑβδομάδος, 23 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5 μ.μ.),  Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους Μυλοποτάμου καί Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Μηνᾶ Διακοφτίου(ὥρα 7.00 μ.μ.) .
Τρίτη Δ’ Ἑβδομάδος, 24 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ.),  Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Λιανιάνικα.
Τετάρτη Δ’ Ἑβδομάδος, 25 Μαρτίου 2009 ,  Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.
Πέμπτη Δ’ Ἑβδομάδος, 26 Μαρτίου 2009   Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία εἰς  Τραβασαριάνικα.
Πέμπτη Δ’ Ἑβδομάδος, 26 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5 μ.μ)  Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κ.Λειβαδίου καί Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Τριάδος Ἀλεξανδράδων(ὥρα 6.30 μ.μ).
Παρασκευή Δ’ Ἑβδομάδος,  27 Μαρτίου 2009(πρωί) , Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου.
Παρασκευή Δ’ Ἑβδομάδος, 27 Μαρτίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ.), Ἀκολουθία Δ’ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων καί Ἀκολουθία Δ’ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικήτα Καλάμου (ὥρα7.00 μ.μ.).
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 29 Μαρτίου 2009, Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ.Ναόν Ἁγ. Ταβιθᾶ Λεβαδείας.(ἱερόν μηνημόσυνον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κων/νου).
Παρασκευή Ε’ Ἑβδομάδος, 3 Ἀπριλίου2009 (πρωΐ),   Προηγιασμένη Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων διά τόν ἐκκλησιασμόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
Παρασκευή Ε’ Ἑβδομάδος, 3 Ἀπριλίου2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ.), Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τήν Ἁγίαν Μόνην καί Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ. (ὥρα7.30 μ.μ.).
Σάββατον Ε’ Ἑβδομάδος, 4 Ἀπριλίου2009, εἰς Ἀντικύθηρα.
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, 5 Ἀπριλίου 2009, εἰς Ἀντικύθηρα.
Δευτέρα ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 6 Ἀπριλίου2009 Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀντωνίου Καστρισιανίκων διά τόν ἐκκλησιασμό τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
Δευτέρα ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 6 Ἀπριλίου2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ.), Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Δέσποινας Καραβᾶ καί  Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Πελαγίας(ὥρα 7.00 μ.μ.).
Τρίτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 7 Ἀπριλίου 2009, Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας διά τόν ἐκκλησιασμόν Δημοτικοῦ, Νηπιαγωγείου καί Παιδικοῦ Σταθμοῦ Χώρας.
Τρίτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 7 Ἀπριλίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ.), Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Προφήτου Ἠλία Ἁγ. Ἠλία καί Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Κυπριωτιανίκων( ὥρα 7.00 μ.μ.).
Τετάρτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 8 Ἀπριλίου 2009, Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ διά τόν ἐκκλησιασμόν τῶν Σχολείων (Δημοτικοῦ, Νηπιαγωγείου καί Παιδικοῦ Σταθμοῦ).
Τετάρτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 8 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 5.30 μ.μ.) Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἐλευθερίου Δοκάνων καί Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Κοντολιάνικα( ὥρα 7 μ.μ.).
Πέμπτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 9 Ἀπριλίου 2009 (πρωΐ),   Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου διά τόν ἐκκλησιασμόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λειβαδίου.
Πέμπτη ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 9 Ἀπριλίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 6.30μ.μ.), Μ.Ἀπόδειπνον εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους Καραβᾶ διά τόν ἐκκλησιασμόν τοῦ ΙΕΚ.
Παρασκευή ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 10 Ἀπριλίου 2009 (πρωΐ),   Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας διά τόν ἐκκλησιασμόν Γυμνασίου – Λυκείου.
Παρασκευή ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 10 Ἀπριλίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 6.30 μ.μ.), Κανών τοῦ Λαζάρου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Ἀνδρέα Τσικαλαρίας.
Σάββατον ΣΤ’ Ἑβδομάδος, 11 Ἀπριλίου 2009 (πρωΐ), Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Τριάδος Ἀλεξανδράδων.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 12  Ἀπριλίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 12 Ἀπριλίου 2009, (ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ.), Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας.
Μ. Δευτέρα, 13 Ἀπριλίου 2009 (πρωΐ), Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους Καραβᾶ.
Μ. Δευτέρα, 13 Ἀπριλίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ.), Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Πελαγίας.
Μ. Τρίτη, 14   Ἀπριλίου 2009 (πρωΐ),  Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Σπυρίδωνος Καλοκαιρινών.
Μ. Τρίτη, 14 Ἀπριλίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ.),  Ἀκολουθία Νυμφίου εἰς Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Κοντελετοῦς) Ἄνω Λιβαδίου.
Μ. Τετάρτη, 15 Ἀπριλίου 2009 (πρωΐ),  Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία  εἰς Ἱ.Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
Μ. Τετάρτη, 15 Ἀπριλίου 2009 (ἀπόγευμα ὥρα 5 μ.μ.), Ἀκολουθία Ἱεροῦ  Εὐχελαίου εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.
Μ. Τετάρτη, 15 Ἀπριλίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ.), Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου εἰς Ἱ. Ναόν Αγ. Νικολάου Αὐλέμωνος.
Μ. Πέμπτη, 16 Ἀπριλίου 2009 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Τριάδος Μητάτων.
Μ. Πέμπτη, 16  Ἀπριλίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.), Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.
Μ. Παρασκευή, 17 Ἀπριλίου 2009 (πρωΐ, ὥρα 9 π.μ.), Ἀκολουθία Μ. Ὡρῶν καί Ἀποκαθήλωσις εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Μυλοποτάμου.
Μ. Παρασκευή, 17  Ἀπριλίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 3 μ.μ.), Ἀποκαθήλωσις εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.
Μ. Παρασκευή, 17 Ἀπριλίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 7 μ.μ.), Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.
Μέγα Σάββατο, 18 Ἀπριλίου 2009 (πρωΐ), Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Κυριακή 19 Ἀπριλίου 2009, Ἀκολουθία καί Πασχαλινή Θεία Λειτουργία Ἀναστάσεως εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Κυριακή, 19 Ἀπριλίου 2009 (, ὥρα 10.30 π.μ.), Ἑσπερινός Ἀγάπης εἰς Ἱ. Ναόν Τιμίου Προδρόμου Στραποδίου.
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Κυριακή, 19 Ἀπριλίου 2009 (ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ.), Ἑσπερινός Ἀγάπης εἰς Ἱεράν  Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ,  20 Ἀπριλίου 2009,  Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν  Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ,  20 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ.), Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν  Παναγίας Ἐλεούσης  Φρατσίων.
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 21 Άπριλίου 2009,   Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων.
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 21 Άπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ.),  Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 22 Ἀπριλίου 2009  Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 22 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ.),     Ἑσπερινός εἰς Ἁγ. Χαραλάμπου Καραβᾶ.
ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 23 Ἀπριλίου 2009  Θ. Λειτουργία εἰς Ἁγ. Γεωργίου Καρβουνάδων.
ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 23 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ.),    Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 24 Ἀπριλίου 2009  Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 24 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ)  Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 25 Ἀπριλίου 2009   Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 25 Ἀπριλίου 2009  Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους εἰς Μυλοπόταμον.
Κυριακή26 Ἀπριλίου 2009 Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους εἰς Μυλοπόταμον.
Κυριακή26 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ)   Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων Φατσαδίκων.
Δευτέρα 27 Ἀπριλίου 2009 Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων Φατσαδίκων.
Δευτέρα 27 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ)  Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ.Γεωργίου Καρβουνάδων.
Τρίτη 28 Ἀπριλίου 2009 Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Καρβουνάδων.
Τρίτη 28 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ)   Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου
Τετάρτη 29 Ἀπριλίου 2009 Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἀναλήψεως Σωτῆρος Κάτω Λειβαδίου.
Τετάρτη 29 Ἀπριλίου 2009(ἑσπέρας, ὥρα 7.00 μ.μ) Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικήτα Καλάμου.
Πέμπτη 30 Ἀπριλίου 2009 Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικήτα Καλάμου. 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
 


Εκτύπωση   Email