ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009-24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
(Ἀρχή Τεσσαρακοστῆς Χριστουγέννων 2009-Ἀρχής Τριῳδίου 2010)

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ.

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009, ὥρα 6.30 μ.μ. Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου (Χώρας). Ὁμιλήτρια κ.Ἑλένη Μεγαλοκονόμου, Θεολόγος.

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων. Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Καστρισιανίκων.

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Χριστοῦ Κάτω Λιβαδίου.  Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Κ. Λιβαδίου.

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.  Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Ποταμοῦ.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Καρβουνάδων.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009, ὥρα 4.30 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ὁδηγητρίας Καλάμου.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009, ὥρα 6.15 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κοντολιανίκων.

Σάββατον, 21 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (Μυρτίδια).

Σάββατον, 21 Νοεμβρίου 2009, ὥρα 6 μ.μ.  Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Πιτσινιανίκων.

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009, ὥρα 4.30 μ.μ.
 Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ἐλέσης.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Χώρας. Ἐκκλησιασμός Γυμνασίου Κυθήρων.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009,ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἐν τῷ Ἐπισκοπείῳ τῆς Χώρας.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009, ὥρα 4.30 μ.μ.  Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀλεξανδράδων.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας. Ἐκκλησιασμός Λυκείου Κυθήρων.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ν. Φαλήρου. Ἐτήσιον ἱερόν μνημόσυνον διά τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς κοιμηθέντας Ἀντικυθηρίους.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009, ὥρα 5.30 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός εἰς  τιμήν καί μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λιβαδίου.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τό ἑορτάζον Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Τσικαλαρίας. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 Τρίτη, 1  Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία-Ἁγιασμός εἰς τήν  Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 6.00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Σεραφείμ Ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου τοῦ Χριστοῦ Χώρας. 

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.

Σάββατον, 5 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 4.00 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου (Κρασᾶ) καί ὥρα 6.00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κυπριωτιανίκων.

Κυριακή, 6  Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Αὐλέμωνος.

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009, ἑσπέρας ὥρα 5 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἄννης Χώρας.

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἄννης Χώρας.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Χώρας. Ἐκκλησιασμός τοῦ Νηπιαγωγείου-Νηπιοτροφείου (Παιδικοῦ Σταθμοῦ) Χώρας.

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 4 μ.μ., Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καψαλίου.

Σάββατον, 12 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλοκαιρινῶν.

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 6.30 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ποταμοῦ. Ὁμιλήτρια κ.Μαρία Ράπτου, Καθηγήτρια.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 6.30 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου (Χώρας). Ὁμιλήτρια κ.Μαρία Ράπτου, Καθηγήτρια.

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Καστρισιανίκων. Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Καστρισιανίκων.

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 4.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Γενεσίου Θεοτόκου (Κακοπέτρι).

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Δοκάνων.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀναλήψεως Χριστοῦ Κάτω Λιβαδίου.  Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Κ. Λιβαδίου.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 4 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Νεκροταφειακόν Ναόν Ἁγίου Διονυσίου Χώρας.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.  Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου, Νηπιαγωγείου καί Νηπιοτροφείου Ποταμοῦ.

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων.  Ἐκκλησιασμός Δημοτικοῦ Σχολείου Καρβουνάδων.

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009,ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ τοῦ μηνός Δεκεμβρίου ἐν τῷ Ἐπισκοπείῳ τῆς Χώρας.

Σάββατον, 19 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλησπεριανίκων. 

Σάββατον, 19 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.

Κυριακή, 20  Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Καλάμου.

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν  Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἐκκλησιασμός Γυμνασίου Κυθήρων.

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 5 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Ποταμοῦ.

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Χώρας. Ἐκκλησιασμός τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Χώρας.

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν  Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας. Ἐκκλησιασμός Λυκείου.

Πέμπτη, 24  Δεκεμβρίου 2009, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Λογοθετιανίκων.

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ὥρα 6 π.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἱλαριωτίσσης Ποταμοῦ.

Σάββατον, 26 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Σάββατον, 26 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 5.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Πιτσιανίκων.

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009, Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου.

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009, ὥρα 5 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Χριστοφοριανίκων (Λογοθετιανίκων).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2010

Παρασκευή, 1 Ἰανουαρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς  Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Ἀλοϊζιανίκων.

Σάββατον,  2  Ἰανουαρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης.

Κυριακή,  3  Ἰανουαρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἐλεούσης Φρατσίων.

Κυριακή,  3  Ἰανουαρίου 2010, ὥρα 4.30 μ.μ., Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων.

Τρίτη,  5  Ἰανουαρίου 2010, ὥρα 6 π.μ., Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, τῶν Μεγ. Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Θεοφανείων εἰς Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Πιτσινιανίκων (Ἁγιασμός εἰς Πιτσινιάνικα καί Καλησπεριάνικα).

Τετάρτη,  6  Ἰανουαρίου 2010, ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας Κυθήρων. Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων εἰς Καψάλι : ὥρα 11.30 π.μ. Εἰς Αὐλέμωνα : ὥρα 1.00 μ.μ. Εἰς Διακόφτι : ὥρα 3.00 μ.μ. καί εἰς Ἁγίαν Πελαγίαν : ὥρα 4 μ.μ.

Τετάρτη,  6  Ἰανουαρίου 2010, ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ,  ὥρα 5.30 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Γερακαρίου.

Πέμπτη, 7 Ἰανουαρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα  Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Στραποδίου.

Παρασκευή, 8 Ἰανουαρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης ἐπί τῇ 4ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ ἐπισυμβάντος ἐν ἔτει 2006 φοβεροῦ σεισμοῦ.

Σάββατον, 9 Ἰανουαρίου 2010, Ἱερά Ἁγρυπνία (Παρασκευήν πρός Σάββατον) εἰς Ἱεράν Μονήν Μυρτιδίων διά τόν ὡς ἄνω λόγον.

Σάββατον, 9 Ἰανουαρίου 2010, ὥρα 6.30 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς Πνευματικόν Κέντρον Ποταμοῦ. Ὁμιλητής ὁ Πρωτ. π.Πέτρος Μαριᾶτος.

Κυριακή, 10 Ἰανουαρίου 2010, ὥρα 6.30 μ.μ., Σεμινάριον Σχολῆς Γονέων εἰς τόν Κυθηραϊκόν Σύνδεσμον Χώρας. Ὁμιλητής ὁ Πρωτ. π.Πέτρος Μαριᾶτος.

Δευτέρα, 11 Ἰανουαρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς  Ἱερόν Ναόν Παναγίας Ἀραίων.

Πέμπτη, 14 Ἰανουαρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς  Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Γουδιανίκων.

Κυριακή, 17 Ἰανουαρίου 2010, Θεία Λειτουργία εἰς  Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀλίμου.

Κυριακή, 24 Ἰανουαρίου 2010, ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ.


Εκτύπωση   Email