ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΚΥΘΗΡΩΝ (16-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
(16-28 Σεπτεμβρίου 2023)

Σάββατον, 16 Σεπτεμβρίου 2023. Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου (40νθήμερον Ἱερόν Μνημόσυνον Μοναχοῦ Παντελεήμονος Ἁγιοταφίτου).

Σάββατον, 16 Σεπτεμβρίου 2023. Ἀπόγευμα, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν σπηλαιώδη Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας (Σπηλίες) Καλάμου.

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2023. Θεία Λειτουργία εἰς τόν ὡς ἄνω σπηλαιώδη Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας (Σπηλίες) Καλάμου.

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023, ὥρα 11:00π.μ.  Ἱερατική Σύναξις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Χώρας – Κυθήρων.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 (ἑσπέρας) ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τό ἑορτάζον Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Εὐσταθίου Σταθιανίκων.

Τετάρτη, 20 Σεπεμβρίου 2023. Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζον ὡς ἄνω Ἱερόν Παρεκκλήσιον.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023. Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Θεοδώρου (Ἀπόδοσις ἑορτῆς Τιμίου Σταυροῦ).

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023. Ὑποδοχή Σεπτῶν Δώρων τῶν ἐξ Ἀνατολῶν Μάγων φυλασσομένων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καί μετακομισθησομένων ἐξ αὐτοῦ.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023, ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023. Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (Τό κατ’ ἔτος Ἱερόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου π. Εὐθυμίου Καλλιγέρου).

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023, (ἑσπέρας) ὥρα 6 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων.

Σάββατον, 23 Σεπτεμβρίου 2023. Θεία Λειτουργία καί χειροτονία εἰς Διάκονον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Μόνης Κυθήρων (ἐπί παρουσίᾳ τῶν Σεπτῶν Δώρων τῶν ἐξ Ἀνατολῶν Μάγων). 

Σάββατον, 23 Σεπτεμβρίου 2023, (ἑσπέρας) ὥρα 7 μ.μ. Ἀκολουθία Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης ἐπί τῇ Ἱερᾷ Πανηγύρει τῆς Προστάτιδος, Ἐφόρου καί Πολιούχου τῆς νήσου μας Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023. Πανηγυρικόν Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων ἐπί τῇ Ἱερᾷ Πανηγύρει αὐτῆς.

Σάββατον, 24 Σεπτεμβρίου 2023 (ἑσπέρας) ὥρα 6.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων.

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023. Θεία Λειτουργία καί Ἱερόν Κτητορικόν Μνημόσυνον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023, (ἀπόγευμα) ὥρα 5.30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ἑορτάζον Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (περιοχή Λαχνοῦ).

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 (ἑσπέρας) ὥρα 8 μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία ἐνώπιον τῶν Σεπτῶν Δώρων τῶν Μάγων τῆς Ἀνατολῆς, ἐπικειμένης τῆς ἐπανακομιδῆς των εἰς τό Ἅγιον Ὄρος.

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023. Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Χώρας - Κυθήρων.

Τετάρτη,27 Σεπεμβρίου 2023. Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζον ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Χώρας Κυθήρων.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Εκτύπωση   Email